MODA SAHNESİ Sineması

MODA SAHNESİ Sineması
Kadıköy, İstanbul Anadolu
Telefon: (216) 330 58 01Adres: Caferağa Mah. Halil Etham Sk. No:37 34710 Kadıköy İstanbul Anadolu
Telefonla Rezervasyon Cafeterya Klima Dolby Stereo Ses 2017-08-17T02:41Z2017-08-17T02:41Z
>> >> MODA SAHNESİ Sineması