Cenin Cenin Filminin Yönetmeni Muhammed Bakri’ye Destek Çağrısı

08.06.2012
Cenin Cenin Filminin Yönetmeni Muhammed Bakri’ye Destek Çağrısı


oyuncu aleyhinde dava süreci başlatılması üzerine sinema dünyasında da Muhammed Bakri’ye soruşturma açılmasını engellemeye yönelik bir imza kampanyası başlatıldı. Muhammed Bakri’ye destek veren web sitesinde başsavcıya hitaben yazılan gerekçeli bir metin de bulunuyor ve sinema dünyası davanın durdurulması için imza vermeye çağrılıyor. Mektup Şöyle Basında, oyuncu ve yönetmen Muhammed Bakri’ye “Cenin Cenin” filminden dolayı devlet adına bir hakaret davası açmayı plânladığınız yer alıyor. Biz bu metnin imzacıları, sizi İsrail’de haksız ve sert bir ifade özgürlüğü ihlali yaratacak böyle bir eylemden uzak durmaya çağırıyoruz. Yüksek mahkemenin bu meseleyi daha önce de farklı biçimlerde birçok kez incelediğini ve her defasında Bakri ve filmine yönelik bir uygulamaya gitmemeye karar verdiğini hatırlatmak isteriz. Bu filmin üzerinde toplanan propaganda ve duygusal yaklaşım bulutu, asıl gerçekleri ayırt etmeyi güçleştirmiştir. Muhammed Bakri Cenin’e 2002 yılında İsrail Silâhlı Kuvvetleri tarafından yeniden fethedilmesinin hemen ardından gitmiş, bölge insanlarının görüşlerini toplamış ve bunları İsrail ve Dünya basınından önce halka sunmak amacıyla yaptığı filme dahil etmiştir. Filmde yer alan insanların bilerek yalan söylediklerine dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır ve bazı tanıklıkların yanlış olduğu kanıtlanmış olsa da, Bakri’nin onları filmine dahil ederken bunun farkında olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Muhammed Bakri’nin Nisan 2002’de Cenin’de olan olayların çeşitli biçimlerini anlatan, “dengeli” bir film üretmediğine ve ürettiğini iddia etmediğine dair hiçbir şüphe bulunmamaktadır. Bakri, bilerek ve açıkça Filistinli bakış açısını yansıtan bir film yapmıştır ve bu filmi izlemeye gelen herkes bunun farkındadır. Cenin’de savaşmış olan bazı İsrail Silâhlı Kuvvetleri askerlerinin olayların filmde ifade ediliş biçimine sert bir biçimde karşı çıktığına şüphe yoktur. Onlar da kesinlikle Muhammed Bakri’nin filmine yönelik eleştirilerini ifade etme ve olayları kendi açılarından tanıtma ve halka duyurma hakkına sahiptir ki bunu da kapsamlı bir biçimde yapmış ve hâlâ da yapmaktadırlar. Ancak, kendi versiyonlarını, olayların duyurulma yetkisi ve izni olan tek anlatıcısı haline getirmek amacıyla Filistinli versiyonu susturma ve yok etme girişiminde bulunmaları mümkün değildir. İsrail’de hukukun üstünlüğünü savunmakla görevli olan sizin, böyle bir girişimde bulunmanız tamamen uygunsuzdur. İsrail Devleti’nde kitaplarla, filmlerle ve daha birçok biçimde, İsrail - Filistin çatışmasında yaşanmış savaşlar ve olaylara dair sayısız eser yayınlandığını ve yayınlanmaya devam edildiğini hatırlatmakta fayda var. Genellikle bu tür eserler, orada bulunan Filistinlilerin görüşlerini dikkate almaksızın, yalnızca İsrail askerlerinin tanıklıklarına dayanmaktadır. Bu tür birçok durumda Filistinliler, olayların bu kitap ve filmlerdeki anlatılış biçimlerine karşı çıkma, hatta bunları bazı Filistinlilere ve/veya genel olarak Filistin halkına yönelik bir hakaret ve iftira olarak görme hakkına açıkça sahiptir. Buna rağmen, yönetmenlere veya tanıklıkları yayınlanmış askerlere yönelik bu tür bir iddianın bir hakaret davası biçiminde İsrail mahkemelerinde yer aldığı görülmemiştir. Bu, aksi yönde de gerçekleşmemelidir.


En Son Haberler


>> >> Cenin Cenin Filminin Yönetmeni Muhammed Bakri’ye Destek Çağrısı

Haberler