TİCARET ODASI (ANTALYA) Sineması

TİCARET ODASI (ANTALYA) Sineması
Antalya
Telefon: (242) 314 37 37Adres: Düdenbaşı Mah. Gazi Blv No:531 Antalya
Telefonla Rezervasyon Cafeterya Klima Dolby Stereo Ses 2017-08-23T14:48Z2017-08-23T14:48Z
>> >> TİCARET ODASI (ANTALYA) Sineması