Uzun Hikaye

Uzun Hikaye

Puan : 8/10 4 oy
Yönetmen: Osman Sınav
Oyuncular
Slogan: Osman Sınav'dan Uzun Hikaye
Tür: Drama, Macera, Romantik
Yapım Yılı: (137 dk)
Vizyon Tarihi: 19 Ekim 2012 Cuma
Senaryo: Yiğit Güralp
Yapımcı Firma: Sinegraf Film
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dil: Türkçe
Resmi Site: www.uzunhikaye.com/
Dağıtıcı Firma: UIP Filimcilik

Uzun Hikaye Filminin Özeti

YORUM YAP
“Uzun Hikaye”, 1950’li yıllarda Bulgaryalı Ali’nin delikanlılık çağlarında Eyüp’te yazlık sinema işletmecisinin kızı Münire ile kaçmasını ve birbirlerine olan sevda öyküsünü anlatıyor. Mustafa Kutlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan filmde; Ali’nin eşitlik ve adalet tutkusunun doğurduğu sonuçlar nedeniyle kasaba kasaba dolaşan bu aile; gittiği her kasabada hayatın farklı bir yüzüyle tanışıp birçok şeye direnmek zorunda kalır.

1970’lerin sonuna kadar uzayıp giden hikayede, nereye giderse gitsin umudunu hiç kaybetmeyen Ali’nin gözlerindeki ışığı söndürebilecek tek şey, kendisinin verdiği haklı mücadeleye karşı her şeyden sakındığı biricik oğlu Mustafa’nın isyanlarıdır.

Demir yolları boyunca devam eden ve kasaba kasaba süren “Uzun Hikaye”; kimi zaman hüzünlü ve iç burkan, kimi zaman neşeli ve coşkulu, kimi zamansa heyecanlı ve romantizm yüklü bir macerayı anlatırken; Altan Erkekli, Mustafa Alabora, Güven Kıraç, Zafer Algöz gibi usta oyuncular da rollerini sahiplenişleri ve performansları ile insanların hafızalarında derin izler bırakıyor.

Uzun Hikaye Filminin Oyuncuları


Uzun Hikaye Filmi Kullanıcı Yorumları

 • Film Notu
  7
  sinemacı 30.01.2016 19:01:00
  Osman Sınav’ın yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı Uzun Hikaye isimli film; romantizm, aşk, dram, sosyal ve siyasal içerikli bir filmdir. Bu film, izleyici kitlesine önemli mesajlar vermektedir. Bu film, kapitalist sitemlerde yaşanan adaletsizlik, eşitsizlik, haksızlık, sömürü düzenini gözler önüne sermektedir. Kapitalist sistemi benimseyen ülkelerde, halkın çoğunluğu sefalet, yoksulluk, fakirlik altında yaşarken; toplumun kaymak tabakasını oluşturan kesim ise zenginlik, lüks, konfor, bolluk içerisinde yaşamlarını sürdürmektedir. Toplumda büyük bir gelir adaletsizliği vardır, halkın çoğunluğu, az bir gelirle yaşamlarını zorluklar içerisinde devam ettirmeye çalışırken, toplumun elit kesimini oluşturan sınıf ise zenginlik, lüks, konfor içerisinde hayatlarını devam ettirmektedirler. Kapitalist Sistemi benimseyen ülkelerde idareci kesimden bazıları, kanunları çıkarları doğrultusunda kullanarak yahut kanunlara aykırı muameleler sergileyerek, halkın hakkını, emeğini, alın terini, kazancını sömürerek, haksız ve hukuksuz yollarla kendilerini zengin edip, kanunların kendilerine verdiği kanuni yetki ve makamları halka hizmet için değil, halkı sömürmek, haksız ve kanunsuz yollarla zenginleşmek amacıyla kullanmaktadırlar ve bu sömürü karşısında halkın hakkını savunmasını engellemek amacıyla, kanuni yetki ve makamları da kötüye kullanarak halk üzerinde, şiddet, baskı, korku oluşturarak halkı susturmaya, etkisiz hale getirmeye çalışıp, bu amaçlarını da büyük bir oranda gerçekleştirmektedirler. Ancak, filmde anlatıldığı gibi, bu haksızlıklar, adaletsizlikler ve sömürüler karşısında susmayan, direnen, ilmiyle, kalemiyle mücadele eden Ali ismindeki vatandaş var, gerçek hayatta da Ali’nin karakterine sahip insanlar bulunmaktadır, bu insanlar hakkaniyeti, adaleti, eşitliği savunuyorlar, gelir dağılımının adaletli ve eşit olmasını istiyorlar, yeryüzünün insanoğluna sunduğu kaynaklardan ve nimetlerden herkesin eşit ve adaletli bir şekilde istifade etmelerini ve ülkenin adalet, eşitlik, hakkaniyet çerçevesinde kalkınmasını güçlenmesini istiyor ve bu amaçları doğrultusunda mücadele ediyorlar. Ancak, kapitalist sistemden vazgeçmek istemeyen bazı idareci kesim, haksızlık, adaletsizlik ve sömürü çarklarını ortadan kaldırmak isteyen Ali gibi duyarlı vatandaşları, kendilerine verilen kanuni yetki ve makamları hukuka aykırı ve haksızlıkla kullanarak, susturmaya, sindirmeye, etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar. Filmde anlatılan Ali örneğinde olduğu gibi, gerçek yaşamdaki duyarlı vatandaşlar da, ailelerini korumak maksadıyla, bulundukları yeri, aileleri ile birlikte terk etmek durumunda kalıyorlar, göçebe-yarı göçebe bir hayat yaşamak zorunda kalıyorlar. Filmde anlatılan Ali karakteri örneğinde olduğu gibi, bazı duyarlı vatandaşlar, ailelerine zarar gelmemesi için yaşadıkları yeri terk etmek durumunda kalıyorlar ve bazen hukuki hak ve mevkilerin bazı çevrelerce hukuka aykırı olarak kötü kullanılmasından ötürü hukuksal anlamda çaresiz kalıp öfkeleriyle hareket ediyorlar ya da tam anlamıyla kanuni haklarını yeterince kullanamadıklarından dolayı, yapılan haksızlıklar ve kanunsuzluklar karşısında etkisiz kalıp ailelerine zarar gelmemesi için bulundukları yeri terk etmek zorunda kalıyorlar, bazen de kanuni haklarını kullansalar bile, kanunları haksızlıkla ve hukuksuzlukla kendi çıkarlarına kullananlar, bu mücadelede üstün gelebiliyor. Ancak filmin sonlarına doğru, Ali isimli karakter, oğlunun maddi-manevi desteğini alarak, yapılan haksızlıklara karşı kanunlara uygun bir şekilde ilmiyle ve kalemiyle kararlı bir şekilde mücadele etme kararı alıyor ve gazetede haksızlık, eşitsizlik ve sömürü üzerine kurulan kapitalist çarkı eleştiren yazılar yazıyor, en sonunda yazdığı etkili bir yazısından dolayı cezaevine atılıyor, Ali’nin oğlu ise, babasının onayını alarak, kapitalist zihniyetli ailenin kendileri gibi düşünmeyen kızını, o iyi yürekli, güzel, hakkaniyetten ve adaletten yana olan kızı, rızası doğrultusunda, kaçırıyor ve kızla birlikte, babasının ona verdiği yazıları ve daktiloyu da alarak bulundukları yeri terk ediyorlar ve kendisinin küçükken babası ve annesiyle birlikte yaşadığı eski vagon evlerinde yaşamaya başlıyorlar ve babasından devraldığı bayrağı kendisi taşımaya başlıyor. Sömürü ve haksızlıklardan beslenen insanlar, karşılarında kanunlara uygun olarak hak, adalet, eşitlik davasını savunan insanların varlıklarından, hukuki çalışmalarından rahatsız olurlar ve onları yok etmek, susturmak, sindirmek, etkisiz hale getirmek için her türlü yola başvururlar, kanunları da bu amaçları doğrultusunda haksız ve hukuka aykırı şekilde kullanmaktan da kaçınmazlar. Ayrıca, kapitalist zihniyetli sömürüden beslenen ve yana olan insanlar, kendileri gibi düşünmeyen, adaleti, eşitliği, hakkı savunan insanları dinsizlikle de, Bolşevik yanlısı olmakla da itham edebilirler. Oysa filmdeki Ali karakterinde olduğu gibi, itham ettikleri o kişilerden bazıları dini, milli ve manevi değerlerine bağlı, o değerleri az ya da çok yaşayan insanlardır. Ve filmdeki Ali karakteri gibi, gerçekten davasına inanmış, gerçekten hakkı, adaleti, eşitliği savunan insanlar, nerede hangi zor şartlar altında olurlarsa olsunlar davalarından vazgeçmezler ve davalarını devam ettirecek genç nesiller yetiştirirler, bu nesiller de davayı devam ettirip gelecek kuşaklara taşırlar. Kapitalist sistemlerde, demokrasi, insan hakları, özgürlük, düşünce ifade özgürlüğü, basın yayın özgürlüğü gibi kavramlar, çoğunlukla, uygulamaya geçmezler ve bu kavramlar, bazı kesimler tarafından seçim zamanlarında siyasi çıkar aracı olarak kullanılırlar, kapitalist kesimler, kendi sömürü çarklarını güvenle ve huzurla devam ettirmek için haktan, adaletten, eşitlikten yana olan ilkeli, tarafsız, objektif habercilik yayın yapan basın yayın kuruluşlarını kapatabilir yahut o basın yayın kuruluşu üzerinde baskı kurup onları korkutarak onların yayınlarını durdurabilirler. Uzun Hikaye filmi, izleyicilere, temiz, fedakar, vefalı, sadık aşkların da aşıkların da olduğunu anlatmaktadır. Ancak, bu filmde, sosyalizm komünizm denilen sistem ifadeleri bazı yerlerde geçmektedir. Kapitalizmde halkın çoğunluğunun emeğini, alın terini, kazancını toplumun kaymak tabakası denilen azınlık oranındaki küçük kapital sınıflar sömürür ancak komünizm-sosyalizmde ise halkın çoğunluğunun alın terini, kazancını, emeğini iktidarda olan sosyalist-komünist iktidar partisi sömürür ve sosyalist-komünist iktidar partisi, halka ne ölçüde maaş verirse halk bu duruma rıza göstermek zorundadır. Kapitalizmde, devlet ekonomiye müdahale etmez, kamulaştırma, devletleştirme politikaları yoktur ya da çok çok az sayıdadır. Komünizm-Sosyalizm de ise özelleştirme politikaları yoktur, özel mülkiyet hakkı yoktur. Filmi yapanlar, Komünizm ve Sosyalizm lehine filmde propaganda yapıyorsa, bu durum, eleştirilmesi gereken bir husustur ve komünizm, sosyalizm hakkında yukarıda doğru bilgiler verilmiştir. Filmin, eleştirilmesi gereken bir hususu da, insanlar hangi zorluklar altında olurlarsa olsunlar hangi haksızlıklara maruz kalırlarsa kalsınlar, hiçbir zaman hukuka aykırı davranışlarda bulunmamalı, her zaman kanunlarla haklarını aramalıdır. Ali karakteri, bazen hukukun hukuka aykırı şekilde kötüye kullanımından dolayı hukuksal anlamda çaresiz kalıp öfkesine yenilerek, bazen de kanuni haklarını yeterince bilmeyerek ve kullanamayarak hukuka aykırı davranışlarda bulunmuştur filmde, ali karakterini bazen hukuksuz davranışlara iten sebep de, kapitalist sistemlerde, maalesef bazı güçlerin hukuksuz ve haksız yollara başvurarak, hukuku kendi çıkarlarına kullanmalarıdır. Ayrıca Ali karakterinin hem içki içmesi, hem çocuğuna içki içirmesi, hem de cuma namazlarını kılması İslam'daki Müslüman profiline uygun düşmeyen hareketlerdir. Kapitalist sistemlerde, halkın çoğunluğu aç, fakir, eğitimsiz kalmışlardır ve kanuni haklarını kullanacak bilgileri ve cesaretleri yoktur. Filmde, halkın çoğunluğu ezilmiş, sömürülmüş, eğitimsiz bırakılmış, büyüklerimiz ne derse doğrudur, büyüklerimizin her sözü bizim için emirdir düsturuna göre hareket eden, yapılan haksızlıklara karşı haklarını savunmaktan korkan insanlardır. Film, kamera açıları ve hareketleri, oyunculuk kalitesi, senaryo ve hikayesi, müzikleri bakımından izlenmesi gereken bir filmdir.
 • Film Notu
  1
  eben 02.02.2013 10:26:00
  sevgilin de begendimi?
 • Film Notu
  10
  feryat er 01.01.2013 13:51:00
  gerçekten çok güzel bi film bu fılmı ankarada sevgilimle izledim inanın çok güzel ve şahane bı fılm ya tavsiye ediyorum herkese
 • Film Notu
  9
  Bahattin Alp 12.12.2012 11:42:00
  Gerçekten izlenilesi bir filim. Ben tavsiye ederim.

Uzun Hikaye Filmine Yorum Yap