Kesilmiş bir el, vücudunu tekrar bulmaya karar verir ve bunun için laboratuvardan kaçarak büyük bir maceraya atılır.