Görünmeyen Tehlike Filmi ile ilgili Eleştiri ve Kritikler

'Görünmez' Bir Film
Yüzüncü yaşını çoktan geride bırakan sinema sanatı belki de en büyük çekiciliğini diğer sanat türlerinden çok daha fazla türe sahip olmasında bulur. H..
Tuna Yılmaz 13.10.2000

Görsel bir ?ov
Bedeninin görünürlüğü kayboldukça ahlaki değerleri de yok olan; güce aç, ihtiraslı, şımarık ve ukala bir adam... Görünmez olma? ansını yakalayınca içi..
Dilara Pekel 13.9.2000