2. Amed Film Festivali başlıyor

19.12.2016
2. Amed Film Festivali başlıyor
2. Amed Film Festivali, Sınırsız Sinema sloganıyla başlıyor.

22-25 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz II. Amed Film Festivali “Sınırsız Sinema” sloganıyla başlıyor!  

Bugün üzerinde yaşadığımız topraklar;baskıların, siyasi soykırımların, yasaklamaların ve sömürünün ağırlığını yaşıyor. Bu koşullar altında sanatın ve sanatçının görevinin, sinmek değil;tam da zamanın gerçeğini anlatmak için sesini yükseltmek olduğunu düşünüyoruz. 
Festivalimiz bu yıl 4-13 Kasım tarihleri arasında yapılacakken, halkın iradesine müdahale edilmiş ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları tutuklanıp yerine kayyım atanmıştır. Bu koşullarda festivalimiz belirlenen tarihler arasında gerçekleşememiştir. Ancak, kent kimliğinin ve mücadelesinin bir parçası olan festivalin yapılma gerekçeleri hâlâ orta yerde duruyor. Biz, bu koşullarda üzerimize düşen tarihi sorumluluğu yerine getirmek için festivalimizi halkın özgücü ve demokratik kitle örgütleri desteğiyle yapmaya hazırlanıyoruz. 
Sanat, doğası gereği muhalif bir yapıya sahiptir. Her koşulda, zulmün, şiddetin ve zorbalığın karşısındadır. Hak, adalet, özgürlük, eşitlik için, kadın, çocuk, mülteci/sığınmacı, göçmen ve yoksulların hakları için, kısacası özgürce yaşanacak bir ortam için hiçbir zorlama olmaksızın, gönüllü biçimde, akıl, vicdan ve onurla yürütülen çalışmalara hiçbir şekilde mühür vurulamaz. Yenilikçi, özgün ve yaratıcı bakış açılarına ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde hakikati anlatan filmleri halkımızla buluşturacağız.

Amed Film Festival için;sinemacı dostlarımıza ve festival ekiplerine dayanışma çağrısı yapıyoruz.
Gelin bulunduğunuz kentten ve ülkeden 22-25 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 2. Amed Film Festivali’ne güç verelim. 

Bunun için “Sınırsız Sinema”sloganıyla sadece Amed’de değil, sanatın devrimci gücüne inanan sanatçıların olduğu her yerde ve her kentte filmlerimizi göstereceğiz. 
 
Kentimizde salonlarını festivalimize açan demokratik kitle örgütlerine ve sanat kurumlarına dayanışmaları için teşekkürü borç biliriz. 
En Son Haberler


Haberler