Bergüzar Korel, oğlu için setlere ara verdi

2.7.2015
Bergüzar Korel, oğlu için setlere ara verdi
Bergüzar Korel, oğlu için setlere ara verdi Bergüzar Korel, bu sezonu çocuğuna ayıracak.

Bergüzar Korel de oğlu Ali için bu sezon çalışmama kararı aldı.

Sa­nat dün­ya­sın­da mut­lu ai­le ha­yat­la­rıy­la dik­kat çe­ken oyun­cu çift­ler Ber­gü­zar Ko­rel-Ha­lit Er­genç ve Tu­ba Bü­yü­küs­tün-Onur Say­lak, ço­cuk­la­rı­na va­kit ayı­ra­bil­mek için ay­nı dö­nem­de di­zi­ler­de oy­na­ma­ma ka­ra­rı al­dı.


Haberde Adı Geçenler

En Son Haberler


Haberler