Bikinili Görüntülendi Umrunda Olmadı

18.6.2014
Bikinili Görüntülendi Umrunda Olmadı
Elif Atakan bikinili görüntülenmekten hiç rahatsız olmadı.

Son olarak ‘Her Sev­da Bir Ve­da­’ di­zi­sinde rol alan Elif Ata­kan, sev­gi­li­siy­le Ya­lı­kava­k’­ta­ki Ma­gi Be­ac­h’­tey­di. Güzel oyuncu, bi­ki­niy­le fo­toğ­raf­la­rı­nın çe­kil­me­sin­i umursamadı.


Haberde Adı Geçenler

En Son Haberler


>> >> Bikinili Görüntülendi Umrunda Olmadı

Haberler