Bodrum Çocuk Filmleri Festivali

14.2.2008
2. Bodrum Uluslararasy Çocuk Filmleri Festivali ba?lady.


Bodrum Belediyesi, Marmara Koleji, Ystanbul Üniversitesi Yleti?im Fakültesi ve Türkiye Yleti?im Ara?tyrmalary Merkezi’nce, Nurol Kültür Merkezi’nde düzenlenen festivalin ilk gününde, ilkö?retim okulu ö?rencileri resimler çizip, çocuk filmleri izlediler. Ö?renciler, daha sonra festival pastasyny kesti. Festivalde, çocuk filmlerinin yanysyra panel, çaly?tay, atölyeler, sergiler ve farkly etkinliklerle çocuklar ile anne ve babalara farkly alternatifler sunulacak. Farkly ülkelerden yakla?yk 80 kysa film gösterilecek, resim ve foto?raf sergileri açylacak. Festivalin bu yylki konusu 'medyada çocuk imgesi' olarak belirlenirken, festival kapsamynda toplumda, ailede ve medyada çocu?un ele alyny? ve algylany? ?eklinin konu?ulaca?y panel düzenlenecek. 'Medyada Çocuk Ymgesi' konulu panel, Prof. Dr. Bengi Semerci’nin ba?kanly?ynda 15 ?ubat Cuma Günü Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi’nde yapylacak. Panele, 'Medya Ça?ynda Yyi Anne Baba Olmak' kitabynyn yazary e?itimci ve dany?man Gloria DeGaetano ile TRT’den Can Sosyal ve Sevilay Koray, Radyo Televizyon Üst Kurulu’ndan Nurullah Öztürk, Ystanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nilüfer Pembecio?lu ve Digitürk’ten Berna Kürekçi, konu?macy olarak katylacak. TRT organizasyonuyla ve 40 kadar uzmanyn katylymyyla Prix Jeunesse Suitcase Çaly?tayy, TRT çocuk programlary yapymcylary, dany?manlary ve akademisyenlerin yanysyra Maya Götz ve Gloria DeGaetano’nun da katylymyyla Marmara Koleji’nde yapylacak. Festival, 15 ?ubat Cuma günü sona erecek.


Haberde Adı Geçenler

En Son Haberler


>> >> Bodrum Çocuk Filmleri Festivali

Haberler