Canlandırma Sinemasından: İtalya’nın Üç Ustası

1.3.2001Uluslararası İstanbul Film Festivali, her yıl bir ülkenin canlandırma sinemasını tanıtma geleneğini sürdürüyor. Daha önce Kanada, Fransa, Hollanda ve İngiltere canlandırma sineması örneklerinin sunulduğu Festival’in bu yılki konukları, usta İtalyan animatörleri. Festival’e farklı bir renk katan bölüm, 90’ar dakikalık iki ayrı seçkiden oluşuyor. “Canlandırma Sinemasından: İtalya”nın ilk programında Bruno Bozetto’nun, ikincisinde ise Emanuele Luzzati ile Guilio Gianini’nin en iyi filmleri var. CANLANDIRMA SİNEMASINDAN: İTALYA (2 PROGRAM) Best of Bruno Bozetto / Bruno Bozetto’nun En İyi Yapıtları: (96’ Video) {Il signor Rossi va a sciare / Signor Rossi Goes Skiiing / Sinyor Rossi Kayağa Gidiyor (10’) + Il signor Rossi compra l’automobile / Signor Rossi Buys a Car / Sinyor Rossi Araba Alıyor (11’) + Il signor Rossi al camping / Sinyor Rossi Kampta (9’) + Una vita in scatola / Life in a Box / Kutu İçinde Bir Hayat (6’) + Sottaceti / Pickles / Turşucıklar (12’) + Self Service / Self Servis (11’) + Sigmund (2’) + Baby Story / Bebek Hikayesi (10’) + Baeus (7’) + Mistertao (3’) + Big Bang / Büyük Patlama (4’) + Cavalette / Crickets / Çekirgeler (9’) + Point of View / Bakış Açısı (2’)} Best of Emanuele Luzzati & Guilio Gianini / Emanuele Luzzati ve Guilio Gianini’nin En İyi Yapıtları: (92’ Video) {Il flauto magico / The Magic Flute / Sihirli Flüt (45’) + La gazza ladra / The Thief Magpie / Hırsız Saksağan (12’) + Pulcinella (12’) + L’Italiana in Algeri / An Italian Girl in Algiers / Cezayir’de Bir İtalyan Kızı (12’) + Pulcinella e il pesce magico / Pulcinella and the Magic Fish / Pulcinella ve Sihirli Balık (11’)}


En Son Haberler


>> >> Canlandırma Sinemasından: İtalya’nın Üç Ustası

Haberler