Emek'in yıkımına yargı 'dur' dedi

25.5.2010
Emek'in yıkımına yargı 'dur' dedi


Emek Sineması'yla ilgili olarak yargının verdiği karar, Emek'in yıkılmasına karşı çıkanların yüzünü güldürüdü. Emek Sineması'nın yıkımını öngören Beyoğlu Belediyesi tarafından sunulan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Yenileme Kurulu'nun onayladığı projeyle ilgili olarak Mimarlar Odası'nın açtığı dava, İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, projenin uygulanması halinde, telafisi güç veya imkânsız zararlar doğurabileceği gerekçesiyle, keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına oybirliğiyle karar verdi.


En Son Haberler


>> >> Emek'in yıkımına yargı 'dur' dedi

Haberler