Güzel oyuncu kanseri yendi!

13.10.2015
Güzel oyuncu kanseri yendi!
Güzel oyuncu kanseri yendi! Müjde Uzman yakalandığı tiroid kanserini atlattı.

Müjde Uzman’dan özel açıklamalar

Sinemanın ve ekranın parlayan yıldızı Müjde Uzman samimi açıklamalar yaptı. Yakalandığı tiroid kanserini atlatan genç oyuncu, “Hastalıktan sonra hayata bakış açım değişti. Şükür eksenli yaşıyorum” dedi.

İhtiyacı olanlara yardım etmeliyiz 

“Ke­yif­le ge­çir­di­ğim her an ve her gün için, se­vil­di­ğim ve se­ve­bil­di­ğim için, bü­yük bir kal­bim ol­du­ğu için, em­pa­ti ye­te­ne­ğim, do­ğa­ya ve can­lı­la­ra olan du­yar­lı­lı­ğım için, ol­du­ğum ki­şi için,  ai­lem, dost­la­rım, işim, im­ka­nım ol­du­ğu için ağ­zım­da şü­kür ek­sik ol­maz.

Şans­lı ol­du­ğu­mu­zu ha­tır­la­ma­lı­yız hep ve ih­ti­ya­cı olan­la­ra da yar­dım et­me­li­yiz eli­miz­den gel­di­ğin­ce. Bir­bi­ri­miz­den baş­ka kim­se­miz yok in­san­lar ola­rak.”

Beren Saat hayranıyım 

Beren Saat’in hayranı olduğunu ve onunla aynı projede yer almayı çok istediğini belirten Uzman, “Bir karakteri öyle bir canlandırırsınız ki kelimenin tam anlamıyla o role can verirsiniz. Beren Saat oyuncu olmak için doğmuş bence. Onu izlemekten keyif alıyorum” dedi.
Haberde Adı Geçenler

En Son Haberler


>> >> Güzel oyuncu kanseri yendi!

Haberler