Hamid Dabaşi’den Filistin Sineması Kitabı

3.4.2009
Hamid Dabaşi’den Filistin Sineması Kitabı


Son yılların festival gözdesi Filistin Sineması Hamid Dabaşi hazırlanan kitaba konu oldu. İran Sineması kitabının akademisyen yazarı Dabaşi, Edward Said’in önsözüyle hazırladığı kitabı “Filistin Sinema / Bir Ulusun Hayalleri” Agora Kitaplığı’nca okuyucuya sunuldu. Filistin sineması son otuz yıllık dönemde dünya sahnesinde etkili bir sanatsal güç olarak boy gösterdi. Filistin ulusunun onyıllardır sürdürdüğü kendi kaderini belirleme mücadelesinde derin kökler salmış olan bu sinema, hayatları zulümle ve aşağılanmayla örülmüş bir halkın yaşadıklarına tanıklık eden en önemli sanatsal ifade biçimi oldu. Edward Said’in bu derlemenin ‘Önsöz’ünde belirtmiş olduğu gibi, Filistin mücadelesinin bütün tarihinin ‘görünür olma arzusu’yla yakından bir ilgisi vardır. Filistin filmlerinde ‘görünmez olan’ın estetiğine yönelinmesinin temel sebebi budur. Kitap, sinemanın Filistin içindeki anlamı ve önemi üzerinde durup, ciddi kavramsal açılımlar getiriyor. Dabaşi’nin deyimiyle, “Bir grup araştırmacı ve aktivistin sevgiyle hazırlamış oldukları bu kitap, en kayda değer sinemasal geleneklerden birine duyduğumuz kolektif hayranlığın bir nişanesidir.”


En Son Haberler


>> >> Hamid Dabaşi’den Filistin Sineması Kitabı

Haberler