İDOB’da Teftış Kurulu Raporu ?ok yarattı

9.9.2000“Lirik Tarih” gösterisiyle kendisine haksız yere maddi kazanç sağladığı gerekçesiyle Müdürlük görevinden alınan Yekta Kara hakkında hazırlanan Teftış Kurulu Raporu’nda, Kara’nın görevden alınma gerekçelerine yer verildi. Raporda, Yekta Kara’nın operayla ilgilenirken bale hizmetine gereken önemi vermediği ve baş koreografla gereken koordinasyonu sağlamadığı ifade edildi. Raporda, geçen sezon sadece Ferhad ile şırin’de 70 veya 80 sanatçıya görev verildiğini, bir o kadar sanatçının da bütün bir sezon para aldığını ama hiçbir görev yapmadığı ortaya çıktı. GÖREV ALMAYAN SANATÇILAR Teftış Kurulu raporunda, Kara’nın bazı sanatçılara uzun süreden beri görev vermeyerek, bu suretle kurumla ilgili yasa, yönetmelik ve sözle?me hükümlerini yerine getirmediği vurgulandı. İDOB’ta bale sanatçısı olarak görev yapan ve bu sıfatı nedeniyle her ay maaşı ödenen Lale Mansur’a 1988-1989 sezonundan itibaren, Alev Baymur, Serap Aksoy ve Yavuz Özdel’e ise uzun süre görev verilmediğine ışaret edilerek, şöyle denildi: “Adı geçenler, sözle?me hükmüne aykırı olarak derslere de devam etmedikleri, bazı korist ve solist sanatçılar görevine hiç gelmediği veya geç geldiği, bu durumları Sahne Müdürlüğü’nce Müdürlüğe yazılı olarak zamanında bildirildiği halde, haklarında herhangi bir ışlem yapmadığı ve gereken önlemi almadığı gibi Lale Mansur’a her ay maaşı ödenmesine karşın görev verilmezken asli görevinin dışında birkaç film çevirmesine göz yummu? ve bu surette kurumla ilgili yasa yönetmelik ve sözle?me hükümlerini yerine getirmemıştir” KURUMUN İTİBARI Yekta Kara hakkında hazırlanan raporda, görevden alınan müdürün Opera ve Bale Müdürlüğü’nün mevzuatının gereği olan ve mutlaka yerine getirilmesi gereken hususlarını gözardı ettiği ve idari otoritenin zaafa uğramasına neden olduğu belirtildi. Raporda, ayrıca Kara’nın “Lirik Tarih gösterisi adı altında düzenlenen etkinliklerle Müdürlüğün asli hizmetinden uzakla?masına ve kendisi ile sanatçıların kazanç peşınde oldukları ?eklinde ve kurumun itibarını zedeler nitelikte bir düşüncesinin yaratılmasına sebep olduğu” görüşüne yer verildi.Kaynak: AA

Haberde Adı Geçenler

En Son Haberler


>> >> İDOB’da Teftış Kurulu Raporu ?ok yarattı

Haberler