II. Türk Dünyası Sinema Günleri

26.1.2001İstanbul Büyükşehirr Belediyesi Kültür ışleri Daire Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türk Dünyası Sinema Günleri’nde altı gün boyunca karde? ülke filmlerini tanıyıp izleme imkanı bulacağız. Dokuz ülkenin otuza yakın konulu ve belgesel türdeki filmle katılacağı günler boyunca misafir sinema sanatçılarıyla söyleşıler, açıkoturumlar gerçekle?tirilecek; ayrıca etkinliğin genel sanat yönetmeni Prof. Tevfik İsmailov’un sinema arşıvinden derlenmış iki fotoğraf sergisi açılacak. Festival programı için buraya tıklayın. 1998 yılında gerçekle?tirilen I. Türk Dünyası Sinema Günleri’nde ortaya çıkan Türk Dünyası’nın sinema ve sinemacılar yoluyla bulu?ması fikri, geçen zaman içinde çeşıtli görüş ve önerilerle zenginle?ti. Mimar Sinan Üniversitesi ve Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekle?en II. Türk Dünyası Sinema Günleri’nin en önemli özelliği, filmlerin yarışması yerine filmler aracılığıyla tanışıp kayna?mayı ilke olarak benimsemış olmasıdır. Bugüne dek sempozyum, açık oturum, toplantı ve konserlerde ses, yazı ve fotoğrafla karşılıklı kurulan bulu?ma ortamları geçtiğimiz yıl “Cengiz Aytmatov Filmleri Haftası” ile gündeme gelmışti. Bu yıl film gösterimleriyle birlikte Türk dünyasının sinema sanatında kurduğu birliğin pratiğe aktarımı tartışılacak. Her yıl tüm Türk Cumhuriyetleri’nde 21 Kasım gününün Türk Dünyası Sinema Günü olarak kutlanması, Türk Dünyası sinema pazarının dinamik hale getirilip ortak projelere yönelinmesi, bilhassa ekonomik bakımdan bir “Türkimaj” sinema fonunun olu?turulması bu yılki Türk Dünyası Sinema Günleri’nin gündemini olu?turuyor. 26 Ocak 2001,Cuma ak?amı saat 19.00’da Cemal Reşıt Rey Konser Salonu’nda açılışı yapılacak olan II. Türk Dünyası Sinema Günleri’nde, ilkinde olduğu gibi yine her gün, bir ülke sineması günü olarak kutlanacak. Ülke Sineması Günleri AKM sinema salonunda saat 19.00’da gerçekle?tirilecek. Bilgi İçin: Kültür Etkinlikleri Müdürlüğü Tel: (0212) 227 33 90 - ( 0212) 317 77 00 Internet adresi: http://www.kultursanat.org e-mail: kultursanat@kultursanat.org ÜLKE SİNEMASI GÜNLERİ PROGRAMI 26 Ocak 2001 Cuma, Saat:19.00 TÜRKİYE SİNEMASI GÜNÜ Yer: CRR Konser Salonu 27 Ocak 2001 Cumartesi, Saat:19.00 AZERBAYCAN SİNEMASI GÜNÜ Yer: AKM Sinema Salonu 28 Ocak 2001 Pazar, Saat:14.00 KUZEY KIBRIS BELGESEL SİNEMA GÜNÜ Yer: TZT Kültür Merkezi Sinema Salonu 28 Ocak 2001 Pazar, Saat:19.00 KAZAKİSTAN SİNEMASI GÜNÜ Yer: AKM Sinema Salonu 29 Ocak 2001 Pazartesi, Saat:19.00 TÜRKMENİSTAN SİNEMASI GÜNÜ Yer: AKM Sinema Salonu 30 Ocak 2001 Salı, Saat:19.00 KIRGIZİSTAN SİNEMASI GÜNÜ Yer: AKM Sinema Salonu 31 Ocak 2001 Çar?amba, Saat:19.00 TATARİSTAN SİNEMASI GÜNÜ BA?KURDİSTAN SİNEMASI GÜNÜ Yer: AKM Sinema Salonu SERGİLER 26-31 Ocak 2001 Yer:CRR Konser Salonu Fuayesi-AKM Sinema Salonu Fuayes “I. Türk Dünyası Sinema Günleri’nden Kareler” ve “Fotoğraflarda Türkiye ve Türk Dünyası Sineması” (Prof. Tevfik İsmailov’un arşıvinden) AÇIK OTURUMLAR 27 OCAK 2001 Saat: 15.00 Yer: TZT Kültür Merkezi “21. Yüzyıl’da Türk Dünyası Sineması” Sunu?: Prof. Tevfik İsmailov Konu?macılar: Rüstem İbrahimbeyov, Zufar Buharayev, T. Karakulov, Halit Refiğ, Tınay İbrahimov, Tolomu? Okeyev, Amalya Penahova, Semir Arslanyürek 30 OCAK 2001 Saat: 16.00 Yer: TZT Kültür Merkezi “Türk Dünyası Sinemasının Ortak Konu ve Motifleri” Sunu?: Prof. Tevfik İsmailov Konu?macılar: Anar, Telgat Temerov, İsmihan Obayev, Oktay Mirkasimov, Engin Ayça, Ertem Göreç, Rasim Ocakov BELGESEL FİLMLER “Dede Korkut”, “9 Dakika” (Azerbaycan) “Astana Güzel Astana” (Kazakistan) “Yol” (Kırgızistan) “Osmanlı’dan Günümüze Türk Eserleri”, “Kış ve Güne?”, “Hellim” “Geçmışin Gözya?ları” (KKTC) “Günümüz Türkmenistanı” (Türkmenistan)Kaynak: Ntv

En Son Haberler


>> >> II. Türk Dünyası Sinema Günleri

Haberler