Konak filmi 30 Ekim'de vizyona giriyor.

7.9.2009
Konak filmi 30 Ekim'de vizyona giriyor.


Safranbolu'da çekilen 'Konak' isimli sinema filminin ba?aryly bayan yapymcysy Gonca Elmas Akay, gerilim tarzy filmlere 'Konak' ile yeni bir boyut kazandyrdyklaryny ifade etti. Yedi gencin 7 günahyna 7 cezanyn anlatyldy?y filmde her günahyn temelinde uyu?turucu yatyyor. 30 Ekim tarihinde izleyici ile bulu?acak olan filmin gençler kadar ailelerin de izlemesi gereken bir yapym oldu?unu belirten Gonca Elmas Akay, uyu?turucunun gençlerin beyinlerini ve ki?iliklerini nasyl etkiledi?ini ve nasyl toplumsal bir yaraya dönü?tü?ünün vurgulandy?yny söyledi. 'Konak filmi ile bir kampanya ba?latmak istedi?ini belirten Gonca Elmas Akay, ?unlary söyledi: 'Sigaraya hayyr' kampanyasyny ba?latanlar uyu?turucuya hayyr kampanyasy ba?latsyn.' Akay, tüm dünyada ve ülkemizde son yyllarda uyu?turucu kullanymynyn artmasy ve buna ba?ly i?lenen cinayetler ya da ölümlerin toplumun önemli bir yarasy haline gelmesi üzerine bu filmi yaptyklaryny söyledi. Herkesin sosyal sorumluluk kapsamynda bu tür projelere a?yrlyk vermesi gerekti?ini anlatan Akay, ?öyle konu?tu: 'Pembe gözlüklerle dünyaya bakan, gerçeklerden uzak bir gençlik ve çocuk sorumlulu?unu idrak edememi? ebeveynler var oldukça acy olaylar kaçynylmaz olacaktyr. Etkin ve sürekli bir kampanya ile uyu?turucu ile mücadeleye ivedilikle ba?lamak zorundayyz. Bu bakymdan sinemanyn bu tür toplumsal sorunlara de?inmek adyna çok önemli bir ileti?im aracy ve güç oldu?unu bilerek bu sebeple Konak filmine imza atmanyn onurunu ya?yyoruz.' Filme bir servet harcayan, kaliteyi en üst düzeyde tutarak hiçbir harcamadan kaçynmayan Akay, genç bir kyz annesi oldu?undan filmin 'anne duyarlyly?y' ile çekildi?ini, en küçük detaylarla dahi ilgilenilerek psikolog, psikiyatrist, doktor, avukat dörtgeni dany?manly?ynda filmin alt yapysynyn da sa?lam oturtuldu?unu anlatty. Akay, ayryca, Türkiye'de bir ilk yaparak 30 Ekimde vizyona girecek 'Konak' filmi için iki ayry fragman hazyrlayarak halkyn oyuna sunduklaryny belirterek izlemek isteyenlerin http://www.fragmansec.com> adresinden be?endikleri pragmana oy vermelerini istedi.


Haberde Adı Geçenler

En Son Haberler


>> >> Konak filmi 30 Ekim'de vizyona giriyor.

Haberler