'Küçük Sanatçılar'

16.4.2007
'Küçük Sanatçılar'


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sinema, Tiyatro, Tv Dizileri ve Reklam Gibi Sanatsal İşlerde Çocukların Çalışmalarının Düzenlenmesi İçin Çalışma Başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sinema, tiyatro, TV dizileri ve reklam gibi sanatsal işlerde çocukların çalışmalarının düzenlenmesi için çalışma başlattı. Bakanlık yetkililerinin, 18 yaş altındaki çocukların bu tür işlerde çalıştırılmalarının, uzmanlardan oluşan bir komisyonun iznine bağlanması görüşü üzerinde durdukları bildirildi. Alınan bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışan Çocuklar Bölümünce Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı (IPEC) kapsamında, “Çocuk İşçiliği Konusunda Ulusal Kapasitenin Geliştirilmesi Doğrudan Eylem Projesi” yürütülüyor. Proje çerçevesinde, AB direktifleri de dikkate alınarak, 18 yaşını doldurmamış çocukların sinema, tiyatro, müzik, bale, dans gibi güzel sanatlar kapsamındaki işlerle sirk, radyo, televizyon, film çekimi, reklamcılık ve modellik gibi sanatsal faaliyetlerde çalıştırılmalarının izne bağlanması ve izinlerin uzmanların oluşturduğu bir komisyonca verilmesi üzerinde duruluyor. Bakanlık yetkilileri, son yıllarda giderek artan bir şekilde, özellikle görsel sanatlarda çok küçük yaşlarda çocuk çalıştırılması, çocukların yaptıkları işin zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişimlerini ve eğitimlerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, sanatsal faaliyetlerde görev alacak çocuk ve gençlerin çalışma koşullarının belirlenmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çektiler. Komisyonun önerileri doğrultusunda, 4857 Sayılı İş Kanununda değişiklik yapılabileceği de belirtiliyor.Kaynak: www.haberler.com

En Son Haberler


>> >> 'Küçük Sanatçılar'

Haberler