Mithat Alam belgeselcileri bekliyor

12.1.2006
Mithat Alam belgeselcileri bekliyor


Belgesel Proje Geliştirme ve Uluslararası Ortak Yapım Atölyesi’ne proje ile başvurmak için süre bugün doldu; projesiz katılım için başvurular ise 6 Şubat Pazartesi gününe kadar devam ediyor. 24-28 Şubat 2006 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan atölyeye, projesiyle başvuranlar, yabancı uzmanlar eşliğinde projelerinin uluslararası potansiyelini geliştirip, yurtdışındaki eğilimleri tanıyacak, ortak yapım için olasılıkları değerlendirip, finansman kaynaklarına nasıl erişebileceklerini öğrenecekler. BELGESEL PROFESYONELLERİNE ULUSLARARASI ATÖLYE 24-28 Şubat,2006 Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi Kuruluşundan itibaren, Belgesel Sinemacılar Birliği ‘Belgesel Sinema Alanı’nın nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi ve üretim koşullarının güçlendirilmesi amacına yönelik bir dizi çalışma yürütüyor. Sektörel altyapının iyileştirilmesine yönelik araştırma ve kuramsal çalışmaların yanısıra, yurtdışındaki sektörel toplantılara katılarak izledi, yurtdışındaki üretim koşulları hakkında incelemeler ve araştırmalar başlattı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda, Türkiye’de sinema sektörünün yeniden yapılanması ve uluslararası entegrasyon sürecini öngören, kapsamlı bir proje oluşturuldu. Projede, üretim tarafı olarak yönetmen ve yapımcılar, finans tarafı olarak da yayıncılar ve dağıtımcıları hedefleyen çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu geniş perspektifli projenin ilk ayağı olarak 24-28 Şubat,2006 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’nde yapımcı ve yönetmenlere yönelik Belgesel Proje Geliştirme ve Uluslararası Ortak Yapım Atölyesi gerçekleştirilecek. Atölye tüm katılımcılara ücretsiz. Amaç: Uluslararası finansman kaynaklarına ulaşmak Atölyenin temel amacı, uluslararası ortak yapımlara taraf olmak konusunda Türkiye’li yapımcıların yolunu açmak, ve ortak yapımlar yoluyla üretilecek belgesel filmlerin sektöre yeni finansal kaynak akışı getirmesini sağlayarak sektörde sürdürülebilir üretim için bir zemin oluşturmak. 5 günlük çalışma atölyesi Atölyenin ilk üç gününde uluslararası ortak yapım sisteminin temel çerçevesi, işleyiş mekanizmaları; Avrupa belgesel piyasasının başlıca kurum ve kaynaklarının anlatıldığı paneller gerçekleştirilecek; uluslararası ortak yapım süreçleri sonucunda yapılmış örnek filmler sinematografik yapılanma ve yapım koşulları olarak incelenecek. Son iki gün ise uygulamalı olarak uluslararası piyasaya yönelik proje geliştirmeye ayrıldı. Katılımcıların kendi projeleri üzerinden finansman stratejilerinin oluşturulması, atölyenin bu bölümünün önemli içeriklerinden birisi. Profesyonel yapımcı ve yönetmenlere yönelik Atölyenin proje geliştirme bölümü esas olarak profesyonel olarak Türkiye’de belgesel üreten, deneyimli, Türkiye’de başarılar elde etmiş ve uluslararası piyasaya çıkmak isteyen, uluslararası üretim mekanizmalarına dahil olmak isteyen, uluslararası finansman kaynaklarına ulaşmak isteyen, aynı zamanda filmlerinin uluslararası dağıtım şebekelerine girmesini isteyen yapımcı ve yönetmenlerine yönelik tasarlandı. Paneller ve film analiz bölümleri ise belgesel alanında çalışan profesyoneller, yapımcılar, yönetmenler ve şirket sahipleri yanında, bu alandaki akademisyenler, sinema, iletişim, radyo TV bölümlerindeki üniversite öğrencileri ve bu bölümlerden mezun olanlara da açık. Atölye, Projeler üzerinden uygulamalı Atölyeyi ayrıcalıklı kılan özellikle “Proje Geliştirme” bölümü. Katılımcılar kendi belgesel film projelerini yurtdışına yönelik geliştirecek. Proje geliştirme bölümünde ilk gün katılımcılar küçük gruplara ayrılarak kendi projelerinin sunumunu yapıp, uzmanların danışmanlığında atölyenin diğer bölümlerinde anlatılan bilgileri kendi projeleri üzerinde pratik olarak uygulamaya koyma fırsatı bulacaklar. Yapılan yorumlara göre yeniden biçimlendirilecek olan projeler atölyenin son gününde toplu halde sunulacak. Oluşturulan stratejiler doğrultusunda o projenin uluslararası ortak yapım için somut olarak uygulanabilecek bir yapım takvimi oluşacak. Atölye eğitmenleri, yurtdışından gelen uzmanlar Atölyenin içerik olarak biçimlendirilmesinde bu konuda yurtdışında en yetkin ve deneyli kurum olan EDN (European Documentary Network) ile işbirliği içinde hareket ediliyor. Atölyeye yurtdışından katılacak uzmanlar ise şöyle: Leena Pasanen: Danimarka. Ocak ayında EDN’nin yeni başkanı olacak. Uzun yıllar Finlandya Televizyonu YLE Teema’nin program müdürlüğünü yürütmüş bir profesyonel. Heino Deckert: Almanya. EDN yönetim kurulunda. Yapımcı ve dağıtımcı. Dağıtım olanakları hakkında özel bilgi verebilecek. Almanya’da üretim ve finans koşulları hakkında bilgilendirecek. Esther Hoffenberg: Fransa. Deneyimli bir yapımcı, yönetmen ve eğitmen. Yönetmenliğini yaptığı “The Two Lives of Eva” filmi ile kişisel filmler üretmek hakkında deneyimini paylaşacak. Fransız sinema endüstrisi ve belgesel sektörü hakkında ve ortak yapım olanakları hakkında bilgi verecek. Wessel Van Der Hammen: Hollanda. IKON televizyonunda uzun yıllar programcılık yaptıktan sonra şimdi serbest danışmanlık yapıyor. Hollanda sinema, televizyon ve belgesel sektörü hakkında bilgi verecek. Florin Iepan: Romanya. Türkiye’yle benzer şartlarda olan Romanya’dan gelen eğitmen, uluslararası piyasaya girebilmenin deneyimini paylaşacak. Sponsorlar Uluslararası Belgesel alanının en önemli festivali niteliğini taşıyan Amsterdam Uluslararası Belgesel Festivali IDFA’ya bağlı bir fon olan ve gelişmekte olan ve/veya geçiş sürecindeki ülkelerdeki belgesel çalışmalarına destek veren ‘Jan Vrijman Fund’ bu projeyi desteğe değer buldu. Jan Vrijman Fonunun desteği, herşeyden önemlisi projenin onaylanması, proje amacının uluslararası süreçle uyum içinde olduğunun bir göstergesi. En büyük maddi desteği TC Kültür ve Turizm Bakanlığı sağladı. Bu projenin tüm sektörde gerçekleşmesi gereken dönüşüm için önemli bir adım olması nedeniyle Bakanlığın projeye verdiği destek önem taşıyor. Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi atölyeye evsahipliği yaparak en büyük lojistik destek verenlerden biri. European Documentary Network ise uzmanlıklarını bizimle paylaşarak atölyenin içeriğinin yapılanması, eğitmenlerin ve filmlerin seçimi konusunda Belgesel Sinemacılar Birliği’ne danışmanlık yapıyor. Fransız Kültür Merkezi ve Hollanda Konsolosluğu daima olduğu gibi destekleriyle İstanbul’un kültür sanat çevresi için Belgesel alanındaki etkinliklerin olabildiğince zengin ve verimli olarak gerçekleşebilmesini sağlıyor.Kaynak: NTV-MSNBC

En Son Haberler


>> >> Mithat Alam belgeselcileri bekliyor

Haberler