'Oynuyorsak bir şey vardır'

23.10.2014
'Oynuyorsak bir şey vardır'
Erdal Beşikçioğlu yeni dizisine yapılan eleştiriyi yanıtladı.

‘Re­ak­si­yo­n’ di­zi­si­nin ‘Ya­vuz As­la­n’­ı Er­dal Be­şik­çi­oğ­lu, ön­ce­ki gün Eti­le­r’­dey­di.

Mekan çıkışı ga­ze­te­ci­le­rin di­ziy­le il­gi­li so­ru­la­rı­nı ya­nıt­layan Be­şik­çi­oğ­lu, hi­ka­ye­nin ‘Kurt­lar Va­di­si’ne ben­ze­til­me­si­ üze­ri­ne şöyle dedi:

“Biz oy­nu­yor­sak, nev-i şah­sı­na mün­ha­sır bir şey var­dır.” 


En Son Haberler


Haberler