RTÜK Başkanı Akman: 'Erbil İbret Almıyor'

27.3.2007
RTÜK Başkanı Akman: 'Erbil İbret Almıyor'


Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman, Mehmet Ali Erbil'in sunduğu ve dün yayımlanan programda yaşanan olayın, Kurul'un ilk toplantısında öncelikli olarak ele alınacağını söyledi. RTÜK Başkanı Akman, ANKA'nın konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Akman, Erbil'in sunduğu programda yarışmacılardan birinin dans ederken elbisesinin üst kısmının açılması olayının 'bir sorumsuzluk örneği' olduğunu kaydetti. Erbil'in daha önce yaşananlardan hiçbir şekilde ibret almadığı yorumunu yapan Akman, Erbil'le ilgili 'Sorumsuzca bu ülkenin çocuklarını, insanlarını düşünmeden her türlü etik ilkelerin dışında toplumun değer yargılarını yok sayarak yayınlarına devam etmektedir. Umarım ilgili yayın kuruluşu ve yapımcılar toplumun beklentilerini karşılayacak bir tedbir alırlar' değerlendirmesinde bulundu. RTÜK'ün kanuni yetkileri çerçevesinde gerekeni yapacağını bildiren Akman, konunun Üst Kurul'un gündeminde olduğunu ve ilk toplantıda öncelikli olarak ele alınacağını ifade etti. Programın, RTÜK uzmanlarınca da takip edildiğini ve 3984 Sayılı Yasa'da hüküm altına alınan yayın ilkeleri açısından değerlendirildiğini kaydeden Akman, yayın sırasında ve yayından sonra 444 1 178 RTÜK İletişim Merkezi'ne pek çok başvurunun yapıldığını ve bu başvuruların ilgili yayın kuruluşuna da ulaştırıldığını belirtti. RTÜK'ün 3984 sayılı yasa kapsamında özel radyo ve televizyon yayınlarını düzenlemek ve denetlemekle görevli bulunduğu hatırlatan Akman, özel radyo ve televizyon yayınlarının, anılan yasada belirlenmiş olan yayın ilkelerine uygunluğunun esas olduğunu ve Kurul'un yasada öngörülen yayın ilkelerine aykırı yayın yaptığı tespit edilen kuruluşlar hakkında, yasanın 33'üncü maddesinde öngörülen yaptırımları uygulamakla yükümlü olduğunu dile getirdi. Zahid Akman, konuyla ilgili şunları söyledi: 'Ancak burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Televizyon bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilgiyle izlenen etkili bir kitle iletişim aracıdır. Televizyon yayınları geniş kitlelere ulaşmakta, her yaştan her meslekten, her eğitim düzeyinde izleyici tarafından izlenmektedir. Bu nedenle hem yayın kuruluşlarının yöneticilerine hem de program yapımcılarına ve sunucularına önemli sorumluluklar düşmektedir. Televizyon programları milyonlarca izleyici ve özellikle de çocuklar tarafından izlenmektedir. Dolayısıyla televizyon programları tüm toplumu etkilemektedir. O nedenle tüm dünyada yazılı basın ile radyo, televizyon ve sinema alanındaki hukuki düzenlemeler de birbirinden farklılık arz eder. Bu nedenle televizyon ekranlarında bu tür ahlaksızlıklara, düzeysizliklere göz yumulması söz konusu olamaz.' Türkiye'de yazılı basın alanında kuruluşların uyacakları etik ilkelerin belli olduğunun ve çok büyük bir ihtiyaç yaşanmasına rağmen radyo ve televizyon yayıncılığı alanında, üzerinde mutabakat sağlanmış bir etik ilkeler bütünü bulunmadığının altını çizen Akman, bu konuda RTÜK olarak yayıncıların ve akademisyenlerin de katılımıyla bir atölye çalışması gerçekleştirdiklerini de söyledi. Bu çalışmayla Türkiye'deki tüm radyo ve televizyon kuruluşlarının üzerinde mutabakat sağlayacakları, 'radyo ve televizyon yayıncılığı etik ilkeleri' oluşturulmasını amaçladıklarını belirten Akman, 'Çalışmanın beklenen başarıya ulaşması halinde kısa bir süre sonra televizyon programlarının halkımızın beklentilerine daha uygun hale geleceğini söylemek yanlış olmaz' diye konuştu.Kaynak: www.haberler.com

Haberde Adı Geçenler

En Son Haberler


>> >> RTÜK Başkanı Akman: 'Erbil İbret Almıyor'

Haberler