Sağlıkçılardan Kurtlar Vadisi'ne 'Şiddeti Yüceltiyor' Tepkisi

7.2.2007
Sağlıkçılardan Kurtlar Vadisi'ne 'Şiddeti Yüceltiyor' Tepkisi


Aralarında Türk Tabipleri Birliği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği'nin de Bulunduğu 6 Sağlıkçı Sivil Toplum Kuruluşu, Yakında Yayına Başlayacağı Duyurulan Kurtlar Vadisi Dizisi İçin 'Bu Tür Dizilerin İletişim ve Sorun Çözme Aracı Olarak Şiddeti Yücelttiği Görülmektedir' Uyarısı Yaptı. Yakında yayına başlayacağı duyurulan Kurtlar Vadisi dizisinin gençler ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çeken 6 sivil toplum kuruluşu, 'Bu tür dizilerin iletişim ve sorun çözme aracı olarak şiddeti yücelttiği görülmektedir' uyarısı yaptı. Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Nöropsikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği ile Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği, gençler arasında yaygınlaşan şiddet eğilimi ile ilgili ortak bildiri yayınladılar. Bildiride, Hrant Dink'in ölümü sonrasında en çok üstünde durulan konulardan birinin cinayetin henüz reşit olmayan bir genç tarafından işlenmesi olduğu belirtildi. 'Bir çocuğun, nasıl soğukkanlı bir katil haline geldiğini açıklayan teoriler arasında yetiştiği ortam, yoksulluk, 'asabi mizaç' gibi etmenlere ek olarak ırkçı fikirleriyle bilinen bir arkadaş grubundan etkilendiği, onları model aldığı da öne sürüldü' denilen bildiride şunlar ifade edildi: ŞİDDET TÜM TOPLUMU ETKİSİ ALTINA ALACAK BİR DALGANIN BELİRTİSİ 'Şiddete yönelmenin, yok edici saldırganlığın henüz açıklayamadığımız biyolojik ve genetik birçok nedeni olmakla birlikte şiddeti özendiren, yücelten bir ortamda yetişen çocukların şiddete yönelme olasılığının arttığı bilinmektedir. Gençlik toplumun laboratuarıdır, bir dalga toplumu etki altına almaya başlamışsa genelde ilk tepki gençlerde ortaya çıkar. Son dönemde giderek düşen şiddet kullanma yaşı, okullarda yaşanan sorunlar ve bu cinayet bizi toplumumuzu saran bu dalga üzerine düşünmeye itmelidir. Şu anda sadece çocuk ve gençlerle ilgili olarak konuştuğumuz şiddet tüm toplumumuzu etkisi altına almak üzere olan daha geniş bir salgının ilk belirtisi kabul edilmelidir. Belki bu ilk belirtiler daha fazla risk altında bulunan bir grupta ortaya çıkmıştır ama önlem alınmazsa bu grupla kısıtlı kalmayacaktır. Nitekim daha şimdiden toplumun çok farklı katmanlarında, şiddeti büsbütün besleyen bir korku ve tedirginlik hali yaygınlaşmaktadır. Eğer bu belirtiler doğru tanınıp salgını önleyici tedbirler bir an önce alınmazsa şiddet giderek artacak ve tüm toplumun sorun çözmek için ilk başvurduğu yöntem haline gelecektir.' DİZİ ŞİDDETİ KÖRÜKLEYECEK TV ve sinemalarda gösterilen, şiddet dozu yüksek film ve dizilerin en sadık izleyicileri arasında çocuk ve gençlerin geldiği belirtilen bildiride, 'Şiddet toplumun her katmanında kendini gösterse de, toplumun en kırılgan, en kolay etkilenebilir kesimlerini oluşturan çocuk ve gençler üzerinde düzeltilemez etkiler yaratmaktadır' denildi. Şiddetin salgın hale gelmesini önlemenin yolunun, 'mahalle, takım, hemşerilik, ırk, din vb.' gibi aidiyet duygusu geliştirmek olmadığı belirtilen bildiride, 'Olumsuz duygular yerine olumlu duygulara vurgu yapmak, problemleri çözmede şiddet kullanma dışında daha etkin beceriler kullanan bireyleri rol modeli olarak ön plana çıkarmaktır' denildi. Bildiride şunlar ifade edildi:Kaynak: Haberler.com

En Son Haberler


>> >> Sağlıkçılardan Kurtlar Vadisi'ne 'Şiddeti Yüceltiyor' Tepkisi

Haberler