Şehzade Mustafa Ölüme Gidiyor

12.2.2014
Şehzade Mustafa Ölüme Gidiyor
Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Mustafa'sı bu akşamki bölümde idam edilecek.

Muhteşem Yüzyıl’da nefesler tutuluyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde Şehzade Mustafa’nın 461 yıldır unutulmayan katli ekrana geliyor. Rüstem Paşa ve Hürrem Sultan'ın Şehzade Mustafa'nın adıyla İran Şahı'na yazdığı sahte mektuba şah Tahmasb'ın gönderdiği cevap mektubu Sultan Süleyman tarafından okundu. Şehzade Mustafa'nın kendisine ihanet ettiğini sanan Sultan Süleyman, Şeyhülislam Ebu Suud'a mektup yazarak böyle bir ihanetin cezasının ne olacağını sorar. Gelen cevapta ise katlinin vacip olduğu hükmü verilir. Beyazlar İçinde İdama Gidiyor Şehzade Mustafa’nın İran Şahı ile işbirliği yapıp kendini öldürmek istediğini düşünen Sultan Süleyman idam fermanını isyan çıkmasın diye herkesten gizliyor. Beklenmedik biçimde Hünkar’la görüşmeye çağrı-lan Mustafa, tüm uyarılara rağmen babasının çadırına yalınkılıç gidiyor. Çadırına atılan oklu bir mektupla idam fermanından haberdar edilen Şehzade, babasına güvenmeyi seçiyor. Mustafa, cellatların elinden kurtulsa da Zal Mustafa’nın müdahalesiyle boğduruluyor. Yeniçerileri örgütleyen Mustafa’nın yandaşlarına da Rüstem Paşa engel oluyor. Şehzade, annesi Mahidevran Sultan’la eşi Mihrünnisa Hatun’un tüm uyarılarına rağmen ölüme yürüyor. Sultan Süleyman oğlunun sağır ve dilsiz cellatlarla mücadelesini tül perdelerin ardından izliyor.

En Son Haberler

İlgili Resimler


Haberler