Sinemada hukuk var

19.4.2011
Sinemada hukuk var


Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin ilki 23 - 30 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Başakşehir Belediyesi’nin sponsorluğuyla hayata geçen festival boyunca, toplum ve adaletin sinema ve diğer sanatlarla ilişkisi sergilenecek ve panel, tartışma ve atölyeler aracılığıyla işlenecek. Farklı ülkelerin adalet sistemlerinin ve toplumsal yapılarının, suça ve karşılığında belirlenen cezalara bakışlarının, Türkiye’dekiyle karşılaştırılmasına olanak sağlayacak festivale yaklaşık kırk ülkeden, yaklaşık yüz film katılacak.


En Son Haberler


>> >> Sinemada hukuk var

Haberler