Ulusal Sinema Platformu Toplandı

26.9.2007
Ulusal Sinema Platformu Toplandı


Sinema sektörünün büyük kısmını oluşturan dernek ve vakıfların biraraya gelerek kurduğu Ulusal Sinema Platformu ara verdiği toplantılara yeniden başladı. Sinemamızın devletle ilişkilerini düzenleyen ve yasa önerileri hazırlayan platformun ilk toplantısına, SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) Yönetim Kurulu, üyelerinden Ali Ulvi Uyanık ile Murat Erşahin’in gönderdi. 18 Eylül 2007 Salı günü yapılan toplantıda Türk sinemasının üretim, dağıtım, pazarlama, denetim ve festivallerle ilgili sorunları ele alındı ve Ulusal Sinema Platformu’nun yeniden yapılanması karara bağlandı. Toplantıda Film-Yön, Se-Sam, Se-Yap, Sine-Sen, Fi-Yap, Sisid, So-Der, Film-San, Sen-Der, Fiid, BSB, Siyad, Ankara Sinema Derneği, Tursak, Adana Altın Koza Film Festivali, Dünya Kitle İletişim A.V., İKSV gibi meslek örgütlerinin temsilcileri bir araya geldi.


En Son Haberler


>> >> Ulusal Sinema Platformu Toplandı

Haberler