Uluslararası Sinema ve Din Sempozyumu

20.5.2015
Uluslararası Sinema ve Din Sempozyumu
Sem­poz­yu­m, 21, 23 ve 24 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak.

U­lus­la­ra­ra­sı Si­ne­ma ve Din Sem­poz­yu­mu, 21, 23 ve 24 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak.

Ensar Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, İs­tan­bul Bü­yükşe­hir Be­le­di­ye­si, En­sar Vak­fı De­ğer­ler Eği­ti­mi Mer­ke­zi ve ABD'deki Nebraska Omaha Üniversitesi iş bir­li­ğiyle düzenlenen sempozyumun açı­lı­şı, 21 Ma­yı­s'ta Bağ­lar­b­şı Kongre ve Kül­tür Mer­ke­zi­'n­de ger­çek­le­ştirile­cek.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenecek panelde Nebraska Omaha Üniversitesi'nden William L. Blizek, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Yel ve ABD Grand View Üniversitesi'nden John Lyden konuşacak. Açılış programında, Faysal Soysal'ın yönettiği 'Üç Yol' filmi de gösterilecek.

Sempozyum bildirileri, 23-24 Mayıs'ta Bar­ce­lo Ere­sin Top­ka­pı Ho­te­l'­deki oturumlarda sunulacak. Sempozyuma ABD, Azer­bay­can, Bos­na Her­sek, Bul­ga­ris­tan, Ce­za­yir, Da­ni­mar­ka, Ka­na­da, Por­te­kiz, Uk­ray­na, Ma­lez­ya, İr­lan­da, İran, İn­gil­te­re, Fin­lan­di­ya, Hin­dis­tan, Hol­lan­da, Ro­man­ya, Tu­nus ve Pakistan'dan akademisyenler katılacak.

Sempozyumda 'Sinema ve Din Eğitimi - Değerler Eğitiminde Sinemanın Kullanımı', 'Kur'an Kıssaları ve Sinema - Senaryo Kaynağı Olarak İslam', 'Tarkovski Sineması', 'Afganistan'da Din Algısı ve Sinemanın Serüveni', 'Miyazaki Sinemasında Şintoizm Göstergelerinin Sunumu', 'Teolojik Film Okumaları Manevi ve Siyasi Açıdan Neden Önemlidir? ', 'Din, Film ve Modernizm: Matrix Örneği', 'Fıkhi Açıdan Hz. Muhammed'in Sinemada Temsil Sorunu', 'Sinema ve Tasavvuf - Sinema ve Dini Musiki', 'Bulgaristan Sinemasında Müslüman İmajı' ve 'Katolik Kilisesi ve Sinema' başlıklı oturumlarda bildiriler sunulacak.


Haberde Adı Geçenler

En Son Haberler


Haberler