Yaralı güzel Sedef Avcı

20.7.2015
Yaralı güzel Sedef Avcı
Yaralı güzel Sedef Avcı Sedef Avcı, dizi projelerinde bir türlü aradığını bulamıyor.

2009 yı­lın­da Ezel di­zi­sin­de­ki Ba­har ro­lüy­le adın­dan söz et­ti­ren Se­def Av­cı, o dö­nem­den bu ya­na rol al­dı­ğı pro­je­ler­de um­du­ğu­nu bu­la­ma­dı.

Umut Yol­cu­la­rı, Ma­zi Kal­bim­de Ya­ra­dır, Esir Şeh­rin Göz­yaş­la­rı, Boy­nu Bü­kük­ler ve Be­del di­zi­le­rin­de rol alan Av­cı, her se­fe­rin­de kar­şı­sın­da rey­ting ca­na­va­rı­nı bul­du.
Haberde Adı Geçenler

En Son Haberler


>> >> Yaralı güzel Sedef Avcı

Haberler