Zihinde Kalan İngilizce Kelimeler

7.8.2015
Zihinde Kalan İngilizce Kelimeler
Hayatımıza girmiş pek çok İngilizce şarkı hiç bilmesek bile bize şarkının ne dediğini anlamak için sözlük karıştırtmıştır.

İngilizce Öğrenmek her açıdan çok önemlidir. İş hayatında başarılı olmanın yolu İngilizceyi doğru ve etkili bir şekilde konuşmaktan geçer. Havacılık, tıp, bilişim, reklam, teknoloji gibi hemen her alanda kullanılan ortak dil İngilizcedir. Ana dili İngilizce olmayan ülkelerde yaşayanların ortak sorunu İngilizce öğrenme zorunluluğudur. Bir dili ana dili gibi öğrenebilmek için yapılacak çalışmaların bebeklik çağında başlaması gerekmektedir. Çocukluk çağından itibaren yoğun bir şekilde görülen İngilizce dersleri dilin pratiği için çok önemlidir. Ana dili İngilizce olan eğitmenler eşliğinde yapılan özel derslerde günlük konuşma dili, gramer, zamanlar ve kurallar gibi pek çok detay öğrencilerle işlenir. Ülkemizde okullarda verilen eğitimler akademik olarak çok donanımlı ancak pratik olarak çok düşük seviyelerdedir.

Her dilin kendine özgü yapısı ve diğer dillere göre farklılıkları bulunmaktadır. İngilizcede 26 adet harf bulunmaktadır. Türkçe alfabesinden farklı olarak q, w, x harflerini barındıran alfabe temel olarak Latin alfabesinden esinlenmiştir. Bu harflerden 21’i sessiz ve kalan 5 tanesi seslidir. Sessiz harflerin çok olması sözcük içinde birden fazla sessiz harfin yan yana dizilmesine neden olmuştur.

http://www.konusarakogren.com/blog/ingilizce-alfabe/ hakkında yazılan makalelerle hem konu hakkında bilgi sahibi olur hem de İngilizcenizi ilerletmiş olursunuz. Bazı harfler ise bulundukları yere ve aralarında bulundukları harflere göre farklı şekillerde okunur. Dil yazıldığı gibi okunmadığı için yeni öğrenenler tarafından zor olarak nitelendirilir. Harflerin nerelerde nasıl okunacağı dile olan hâkimiyet ve pratik ile öğrenilebilir. Türkçede de bulunan E harfi İ olarak seslendiği gibi bulunduğu yere göre Ö ve E olarak da telaffuz edilebilir. Bazı harfler ise komşu harfleri ile de farklı seslere bürünür. Bu saydığımız kuralsızlıklar dilin öğrenme, okuma ve telaffuzunun oldukça zor olmasına sebep olur. Özellikle özel isimlerde kavram karmaşası yaşanmasına neden olan telaffuz farklılıkları sebebiyle bazı isimlerin her kanalda farklı okunduğuna şahit oluruz. Aslına bakıldığında herkes birbirini anlar ama farklı şekilde telaffuz edebilir.

Orijinal dilde kelimelerin nasıl telaffuz edildiğiniz daha net anlayabilmenin en kolay yolu dizileri ve filmleri orijinal dilleri ile seyretmekten geçer. Özellikle yeni çekilmiş filmler aracılığıyla güncel dili de takip edebilir, farklı kullanımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İngilizcede alfabe Türkçede olduğu gibi kelimeleri telaffuz etmek için kullanılmaz. İngilizce fonetik bir dil değildir. Alfabede 26 harf olmasına rağmen kelimelerin okunuşunda 40 farklı ses kullanılmaktadır. Bazı kelimelerin okunuşunda yaşanan istisnai durumlar sessiz harflerin sesli okunmasına olanak sağlamaktadır. Kullanılan kelimelerde yan yana gelen sesli harfler geçtikleri yerlere göre farklı şekilde telaffuz edilir. Özellikle Türkçede olduğu gibi yazıldığı gibi okunan dilleri konuşanlar için oldukça karmaşık görünen bu durum dilin öğrenilmesini de oldukça zorlaştırmaktadır.


En Son Haberler


Haberler